Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:

 

De deelnemers verklaren zich door deelname bekend en akkoord met onderstaande voorwaarden.
 

 • Deelnemen aan de Survivalrun Boven-Leeuwen is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ontstaan van welke schade dan ook door welke oorzaak dan ook.
 • De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen van deelnemers en begeleiders.
 • De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden, de verkeersregels op de openbare weg in acht te nemen, en aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen
 • Indien de Survivalrun Boven-Leeuwen door overmacht wordt afgelast, dan vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Ook kan de organisatie niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten.
 • Bij afgelasting wordt in principe geen nieuwe datum vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan plaats in het volgende kalenderjaar.
 • Bij annuleren door de deelnemer is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk. Het is wel mogelijk om een vervanger(st)er te laten meedoen. Deze vervang(st)er doet mee onder eigen naam maar maakt dan gebruik van het reeds overgemaakte inschrijfgeld.
 • Deelnemers confirmeren zich door inschrijving en deelname met het opnemen van opgegeven gegevens in het bestand van de Organisatie.
 • De organisatie verplicht zich tot de wettelijk regels omtrent bescherming persoonsgegevens.
 • De gegevens worden onder andere gebruikt voor:
  • verwerken van je inschrijving en publicatie van de startlijst en uitslagen op internet via Inschrijven.nl en Uitslagen.nl
  • mailings door Survivalrun Boven-Leeuwen over dit evenement en de editie van het volgende jaar
  • Onderzoek jeugddeelname door Actief maas en Waal
 • Deelnemers hebben bij het ontvangen van de individuele mailings de mogelijkheid zich uit te schrijven.
 • Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video, TV, internet e.d. voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden van de organisatie zonder daarvoor vergoeding te claimen.

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisatie.

Hoofdsponsors:

Clever FitJumbo Beneden-Leeuwen 
Global Paint Products Curis

Subsponsors:

Partyverhuur van DreumelWillems ConstructieAgave

Alex Bouwmarkt Schadenet Nico van Swam

de Waal Maarten Kocken Bedrijfskleding M&W

In samenwerking met:

Actief Maas en Waal