Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van Survivalrun Boven-Leeuwen, hierna te noemen Survivalrun
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Survivalrun  verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. Gebruik van Persoonsgegevens

1.1 Survivalrun verwerkt de volgende persoonsgegevens van u indien:

U zich inschrijft voor Survivalrun:
a. Voor- en achternaam
b. Adres
c. Postcode
d. Woonplaats / Land
e. Geboortedatum
f. Geslacht
g. Telefoonnummer
h. E-mailadres
i. Rekeninggegevens (IBAN-nummer en naam rekeninghouder);
j. Schoolnaam (alleen bij jeugddeelnemers)
k. Groepsnaam

U een vrijwilliger van Survivalrun bent:
a. Voor- en achternaam
b. Telefoonnummer 
c. E-mailadres 
d. Functie
e. Functie eerdere jaren

U zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Survivalrun:
a. Voor- en achternaam
b. E-mailadres

U via het contactformulier contact met ons opneemt:
a. Naam
b. E-mailadres
c. Onderwerp waarover vraag/opmerking gaat;

U sponsor bent van Survivalrun:
a. Naam
b. Adres
c. Postcode
d. Woonplaats
e. Telefoonnummer (vast/mobiel)
f. E-mailadres
g. Website
h. Voor- en achternaam contactpersoon
i. E-mailadres contactpersoon
j. Jaarlijks sponsorbedrag

1.2 Survivalrun kan deze gegevens gebruiken om:

1. Nieuwsbrieven te verzenden
2. Informeren over het evenement (wijzigingen/veranderingen)
3. Publiceren uitslagen via Uitslagen.nl / Hardloopuitslagen.nl
4. Incasseren inschrijfgeld
5. Benaderen sponsoren

2. Informatie, wijziging en bezwaar

2.1 U kunt contact opnemen met Survivalrun via info@survivalrun.info voor:
1. Meer informatie over de wijze waarop Survivalrun persoonsgegevens verwerkt;
2. Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
3. Inzage in de persoonsgegevens die Survivalrun met betrekking tot u verwerkt;
4. Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Survivalrun

3. Beveiliging van uw gegevens
3.1 Survivalrun zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 Survivalrun zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om
uw gegevens te beveiligen.

4. Derden

4.1 Alle gegevens van deelnemers worden verzameld door Inschrijven.nl voor het mogelijk maken van deelname aan de Survivalrun en het betalen van het inschrijfgeld
4.2 Naam, categorie, teamnaam en uitslaggegevens van deelnemers worden gedeeld met Uitslagen.nl en Hardloopuitslagen.nl voor on-line publicatie van de uitslag van de Survivalrun
4.3 Voor- en achternaam en emailadres van inschrijvers voor de nieuwsbrief worden gedeeld met Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven
4.4 Survivalrun zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw
uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.